Ziņu izlaidumi

Baznīcas Ziemassvētku kampaņa „Izgaismo pasauli” aicina uz kristīgu kalpošanu

Baznīcas Ziemassvētku kampaņa „Izgaismo pasauli” aicina uz kristīgu kalpošanu

Miris apustulis Roberts D. Heilzs

Miris apustulis Roberts D. Heilzs

Latvijā viesosies Jēzus Kristus apustulis un Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents Rasels M. Nelsons 

Šī gada 22. oktobrī (svētdien) plkst. 11:30 Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Rīgas dievnamā (Lāčplēša ielā 71) visiem Baznīcas locekļiem un interesentiem būs iespēja tikties ar apustuli un Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidentu Raselu M. Nelsonu, lai dzirdētu viņa vēstījumu.

Prezidents Monsons atzīmē 90.-to dzimšanas dienu!

Prezidents Monsons atzīmē 90.-to dzimšanas dienu
Mormoņu vadītāja meita stāsta par tēva kalpošanu mūža garumā

Mormona Grāmatas video uzņemšana

Sākusies jaunu Mormona Grāmatas video uzņemšana. Jaunajās sērijās tiek izspēlēti vēstījumi par ticību Kristum no Mormona Grāmatas.

Iesvētīts Parīzes templis Francijā

2017. gada 21. maijā prezidents Henrijs B. Airings – pirmais padomnieks no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija –iesvētīja Parīzes templi, kurš ir kļuvis par pirmo Baznīcas templi Francijā un 156. templi visā pasaulē.

Jaunieceltā mormoņu Palīdzības biedrības prezidente uzstājas ANO paneļdiskusijā

Māsa Džīna B. Bingema, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas jaunieceltā Palīdzības biedrības prezidente, uzstājās ANO rīkotajā paneļdiskusijā „Pievēršanās ticībai”, kas tika noturēta Ņujorkā. Viņa runāja par Baznīcas centieniem humānās palīdzības jomā. 

Šajās Lieldienās mēs aicinām pievērsties miera principiem, ko māca Miera valdnieks

Nākot klajā ar 2017. gada Lieldienu kampaņu, Baznīca aicina rast mieru caur ticību Kristum

Labdarības koncerts „Sirds melodijas” ar LNO solistu Guntaru Ruņģi un Valēriju Koļago

Šajā pavasarīgajā labdarības koncertā, kas notiks Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas jaunuzceltajā dievnamā, uzstāsies iecienīti Latvijas Nacionālās operas solisti: tenors Guntars Ruņģis un soprāns Valērija Koļago, kuri priecēs sanākušos ar romantiskām dziesmām, kas sasilda sirdi. 

Tilts starp stiprākiem un vājākiem

Sabiedrību veido vairākums un mazākums. Atkarībā no savas pašu izvēles vai ģimenes apstākļiem, cilvēki iekļaujas kādā no sabiedrību veidojošām grupām. Mēs dzīvojam un izpaužamies šo grupu ietvaros – vai tās būtu balstītas uz etnisko vai reliģisko piederību, politiskajiem uzskatiem vai kultūras iezīmēm.