Ziņu izlaidumi

Mormona Grāmatas video uzņemšana

Sākusies jaunu Mormona Grāmatas video uzņemšana. Jaunajās sērijās tiek izspēlēti vēstījumi par ticību Kristum no Mormona Grāmatas.

Iesvētīts Parīzes templis Francijā

2017. gada 21. maijā prezidents Henrijs B. Airings – pirmais padomnieks no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija –iesvētīja Parīzes templi, kurš ir kļuvis par pirmo Baznīcas templi Francijā un 156. templi visā pasaulē.

Jaunieceltā mormoņu Palīdzības biedrības prezidente uzstājas ANO paneļdiskusijā

Māsa Džīna B. Bingema, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas jaunieceltā Palīdzības biedrības prezidente, uzstājās ANO rīkotajā paneļdiskusijā „Pievēršanās ticībai”, kas tika noturēta Ņujorkā. Viņa runāja par Baznīcas centieniem humānās palīdzības jomā. 

Šajās Lieldienās mēs aicinām pievērsties miera principiem, ko māca Miera valdnieks

Nākot klajā ar 2017. gada Lieldienu kampaņu, Baznīca aicina rast mieru caur ticību Kristum

Labdarības koncerts „Sirds melodijas” ar LNO solistu Guntaru Ruņģi un Valēriju Koļago

Šajā pavasarīgajā labdarības koncertā, kas notiks Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas jaunuzceltajā dievnamā, uzstāsies iecienīti Latvijas Nacionālās operas solisti: tenors Guntars Ruņģis un soprāns Valērija Koļago, kuri priecēs sanākušos ar romantiskām dziesmām, kas sasilda sirdi. 

Tilts starp stiprākiem un vājākiem

Sabiedrību veido vairākums un mazākums. Atkarībā no savas pašu izvēles vai ģimenes apstākļiem, cilvēki iekļaujas kādā no sabiedrību veidojošām grupām. Mēs dzīvojam un izpaužamies šo grupu ietvaros – vai tās būtu balstītas uz etnisko vai reliģisko piederību, politiskajiem uzskatiem vai kultūras iezīmēm. 

RootsTech konferencei Jūtā rekordliels dalībnieku skaits

No astotā līdz vienpadsmitajam februārim Soltleiksitijā pulcējās ģimenes vēstures izpētes entuziasti no 40 valstīm, kuri apmeklēja RootsTech 2017 — lielāko ģimenes vēstures izpētei veltīto konferenci pasaulē. 

Baznīca paziņo par BYU–Pathway mācību programmas ieviešanu daudzviet pasaulē

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir paziņojis par mērķi organizēt globālu augstākās izglītības ieguves institūciju: BYU–Pathway Worldwide (BYU–PW). Šīs institūcijas pienākumos ietilps atbildība par visu tiešsaistes sertifikātu un grādu piešķiršanu tiem, kuri pabeiguši mācības Baznīcas Izglītības sistēmas (BIS) piedāvātajās mācību programmās.

Baznīca ir norūpējusies par cilvēkiem, kuri bēg no vardarbības, kara un reliģiskajām vajāšanām

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir norūpējusies par visu Dieva bērnu laicīgo un garīgo labklājību visā pasaulē, īpaši satraucoties par tiem, kuri bēg no fiziskas vardarbības, kara un reliģiskajām vajāšanām.

Mūžībā aizgājis elders Brūss D. Porters no Septiņdesmitajiem

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca nākusi klajā ar paziņojumu par Augstākā pilnvarotā Septiņdesmitā eldera Brūsa D. Portera aiziešanu mūžībā