Stila ceļvedis - Baznīcas nosaukums

Stila ceļvedis - Baznīcas nosaukums

Tēma

Baznīcas oficiālais nosaukums ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Pilnais nosaukums tika dots caur Dieva atklāsmi Džozefam Smitam 1838. gadā.

Kaut arī termins „Mormoņu baznīca” ir bijusi Baznīcas iesauka jau ilgu laiku, tas nav autorizēts nosaukums, un Baznīca neiesaka lietot šo terminu.

Rakstot par Baznīcu, lūdzu, ievērojiet šādas vadlīnijas:

  • Pirmajā norādē vēlams izmantot Baznīcas pilno nosaukumu: „Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca”.
  • Lūdzu, izvairieties no tādu nosaukumu lietošanas kā „Mormoņu baznīca”, „PDS baznīca” vai „Pēdējo dienu svēto baznīca”.
  • Kad ir nepieciešama īsāka norāde, tiek ieteikts izmantot terminus „Baznīca” vai „Jēzus Kristus baznīca”.
  • Attiecībā uz Baznīcas locekļiem tiek ieteikts izmantot terminu „Pēdējo dienu svētie”, kaut arī ir pieļaujams izmantot „mormoņi”.
  • Vārdi „Mormons vai mormonis” tiek pareizi lietoti īpašvārdos, piemēram, Mormona Grāmata, Mormoņu Tabernakla koris vai Mormoņu taka, vai kad lietots kā adjektīvs tādos izteicienos kā „Mormoņu pionieri”.
  • Termins „mormonisms” ir pieņemams, aprakstot doktrīnu, kultūru un dzīvesveidu, kas raksturīgs Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai.
  • Attiecībā uz cilvēkiem vai organizācijām, kas piekopj daudzsievību, termini „mormoņi”, „mormoņu fundamentālists”, „mormoņu disidenti” u.tml. nav pareizi. „The Associated Press Stylebook” ir teikts: „Termins mormonis netiek pareizi piemērots attiecībā uz citām … baznīcām, kas radās pēc šķelšanās pēc [Džozefa] Smita nāves.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.