Pieejamās publikācijasAizvērt logu
« Aktuālās ziņas pasaulē
Aizvērt logu
Ziņu izlaidums

Pravietis aicina mīlēt līdzcilvēkus

Mēs nevaram patiesi mīlēt Dievu, nemīlot sava laicīgā ceļojuma līdzbiedrus.

Uzstājoties pēdējā vispārējā konferencē, Baznīcas prezidents un pravietis Tomass S. Monsons aicināja ļaudis visā pasaulē būt mīlošiem un iejūtīgiem: „Mēs nevaram patiesi mīlēt Dievu, nemīlot sava laicīgā ceļojuma līdzbiedrus. … Mēs visi esam mūsu Debesu Tēva gara bērni un tādējādi — brāļi un māsas. Ja mēs paturēsim prātā šo patiesību, mums būs vieglāk mīlēt visus Dieva bērnus.

 
PILNS STĀSTS »

Jaunākās ziņas

Arhīvi »
Reliģijas nozīme: ticības un ģimenes mijiedarbība

Reliģijas nozīme: ticības un ģimenes mijiedarbība

„Draudzes nodrošina svētu un jēgpilnu ietvaru ģimenes dzīves dižajām nodaļām: bērnu dzimšanai, bērnu audzināšanai un laulībai.” — V. Bredfords Vilkokss

PILNS STĀSTS »
Reliģisko vadītāju un Eiropas Savienības līderu tikšanās Briselē

Reliģisko vadītāju un Eiropas Savienības līderu tikšanās Briselē

Šonedēļ Briselē notika Eiropas Savienības līderu tikšanās ar 19 augsta līmeņa reliģiskajiem vadītājiem, kuru vidū bija arī elders Hosē A. Teikseira (José A. Teixeira) – Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Eiropas reģiona prezidents.

PILNS STĀSTS »
Jaunieši kļūst par ģimenes vēstures ekspertiem

Jaunieši kļūst par ģimenes vēstures ekspertiem

2014. gada 10.-11. maijā Imantas draudzes namā Rīgā notika Baltijas misijas jauniešu pavasara mini-konference „Nāciet pie Kristus caur ģimenes vēstures darbu un kalpošanu templī”. Liels uzsvars konferences gaitā tika likts uz apmācību ģimenes vēstures izpētē. Jaunieši mācījās apkopot ģimenes stāstus, meklēt informāciju arhīvos un veidot dzimtas koku baznīcas pierakstu sistēmā.

PILNS STĀSTS »
Baznīcas vadītāji sniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem

Baznīcas vadītāji sniedz atbildes uz būtiskiem jautājumiem

Uzstājoties 2014. gada aprīļa Vispārējā konferencē, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītāji atbildēja uz vairākiem aktuāliem un būtiskiem jautājumiem, kas interesē gan jauniešus, gan pieaugušos.  

PILNS STĀSTS »
Apustuļa vizīte - īpaša privilēģija latviešu svētajiem

Apustuļa vizīte - īpaša privilēģija latviešu svētajiem

1. jūnijā visiem interesentiem bija iespēja tikties ar Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas apustuli, elderu Bednāru, un dzirdēt viņa vēstījumu: „Kā Jēzus Kristus apustulis, es liecinu, ka Dievs, Mūžīgais Tēvs, dzīvo, ka Jēzus Kristus ir Viņa mīļotais Dēls. Es liecinu, ka viņi parādījās Džozefam Smitam, lai uzsāktu evaņģēlija atjaunošanu uz Zemes. … Mēs aicinām visus nākt un izzināt šīs lietas pašiem, vēršoties pie Dieva.”

PILNS STĀSTS »
Jaunumu arhīvi